gitlab auto backup

使用CentOS7的crond执行定时任务实现gitlab的自动备份

crontab -e
0 1 * * * /opt/gitlab/bin/gitlab-rake gitlab:backup:create CRON=1
0 1 * * * umask 0077; tar cfz /NFSroot/gitlab_backups/$(date "+etc-gitlab-\%s.tgz") -C / etc/gitlab

在Host中执行以下命令备份docker中运行的gitlab

docker exec -t gitlab-ce /opt/gitlab/bin/gitlab-rake gitlab:backup:create

可以使用网盘、群晖或者本地移动硬盘等自动拷贝备份文件,实现异地备份

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据